Renat vatten 25 Liter

Renat vatten som är renare än destillerat vatten. Räcker destillerat vatten (räcker bra till autoklav) så rekommenderar vi att ni tillverkar vattnet själv.

In stock

SKU
22157
45.97€
Customize Renat vatten 25 Liter
Renat vatten 5 Liter   + 0.00€

* Required Fields

Your Customization
Renat vatten 25 Liter
Renat vatten 25 Liter

In stock

45.97€

Summary
    Tillverkas med omvänd osmos. Livsmedelkvalitet, 1 microSiemens (uS) värde.

    Minst 2 ggr renare än destillerat vatten som brukar hålla 2,1-3 us, dubbelt så rent som dubbeldestillerat vatten som typiskt håller 1,9 uS.

    OBS: microSiemens, inte milliSiemens. Detta vatten är oändligt mycket renare än vanligt vatten - ett bra dricksvatten håller 30 uS.

    Priset är så bra att det ersätter destvatten samtidigt som det är bättre.